ANMÄLNINGS- OCH BETALNINGSVILLKOR

Prova-på-veckan
Första veckan på terminen är alltid en prova-på-vecka, då får man prova på hur många klasser man vill helt gratis i mån av plats.
Om man har anmält sig till en yogakurs och man vill avanmäla sig utan kostnad måste detta ske före prova-på-veckans slut. Annars se regler nedan om Avanmälan.

Anmälan och betalning

Anmälan till en yogaklass är bindande och måste göras inför varje ny kursstart. Efter anmälan skickas en faktura ut via email. Betalningen ska vara Studio S tillhanda senast på fakturans förfallodag. Därefter skickas en påminnelse ut tillsammans med en avgift på 50 kr.

Avanmälan

En eventuell avanmälan görs skriftligen och ska vara Studio S tillhanda före prova-på-veckans slut. När vi fått din avanmälan skickar vi en bekräftelse. Vänligen kontakta oss om du ej fått bekräftelse.

Vid avanmälan från och med kursstartsdagen debiteras full kursavgift. Om du avbryter kursen under terminen eller inte kommer till kursstart är du ändå skyldig att betala full kursavgift. Frånvaro efter kursstart berättigar inte till återbetalning av kursavgiften. Om kursen som du har anmält dig till är fullbokad eller har för få anmälningar för att starta återbetalas inbetalt belopp i sin helhet.

Återbetalning av yogaklass
En återbetalning av kursavgiften görs endast på grund av sjukdom styrkt av läkarintyg. Återbetalning sker för den period som sjukintyget avser med avdrag för en administrationsavgift på 150 kr.

Ångerrätt vid online-anmälan

En anmälan till Studio S är bindande. Du har dock rätt att ångra din anmälan, om den är gjord online, utan att ange något skäl inom 14 dagar efter att du fått bekräftelse på anmälan (lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59)). Om du vill utöva ångerrätten ska du klart och tydligt meddela Studio S om detta. Om du har åberopat ångerrätten inom tidsfristen (14 dagar), kommer du att få återbetalt erlagd ersättning för yogakurs. Om du under den pågående ångerfristen påbörjar yogakursen genom att gå på ett yogapass väljer du att avstå från den resterande ångertiden. Du har efter detta inte längre rätt att ångra din anmälan. Full kursavgift ska därför betalas även om du senare under terminen väljer att avbryta kursen.

Ändringar i programmet

Studio S förbehåller sig rätten att ändra tid och lärare om så blir nödvändigt.

OBS! Är du under 18 år, måste målsman göra anmälan, samt lämna e-post och telefonnummer.