Antidoping information

Doping är användning av förbjudna medel och metoder som kan påverka prestationsförmågan. Inom idrotten är det världsantidopingbyrån WADA:s dopinglista som definierar vilka metoder och substanser som är förbjudna.

Därför är doping förbjudet

Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
  • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
  • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därför ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
  • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta enligt svensk lag förbjudna preparat kan ge upp till sex års fängelse. Bakgrunden till den svenska lagen är de stora hälsorisker som den typ av doping medför.

Länkar med fokus på samhällsproblemet AAS: 
Dopingjouren. Nationellt kunskaps- och informationscenter om AAS där man dessutom kan fråga experter.  

PRODIS Prevention av dopning i Sverige. Nätverk med många projekt och intressant information.

Källa för texten: https://www.rf.se/Arbetsrum/SvenskAntidoping/utbildningfakta/vadardoping/