Studio S Friskvårds handlingsplan för doping

Studio S Friskvård AB Handlingsplan – Doping                                Uppdaterad: 2020-05-08

Antidoping ansvarig: Pethra Perchun, VD

Anabola Androgena Steroider är förbjudna enligt lag

Vid upptäckt av dopingmissbruk av AAS är det viktigt att veta att sådant bruk och

hantering också är olaglig enligt svensk lag.

Vi på Studio S Friskvård AB:

 • Vill ha en verksamhet helt fri från doping.
 • Bedriver en naturlig och hälsosam träning utan droger.
 • Arbetar förebyggande mot anabola androgena steroider.

Förebyggande

 • Vi har utsatt en antidopingansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
 • Vi informerar all personal om vår handlingsplan mot doping.
 • Vi informerar våra medlemmar om vår handlingsplan mot doping.
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande antidopinginformation.

Akuta insatser

Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping samt ifall ett dopingfall skulle inträffa. Om någon av Studio S anställda misstänker bruk av AAS måste det undersökas noggrant. Det bör omfatta egna observationer och samtal med andra som kan ha sett något. Syftet med utredningen är inte i första hand att få fram bevis utan att få ett bättre underlag för fortsatt agerande. Om ytterligare uppgifter tyder på att det kan ligga något bakom misstanken tar antidopingansvarig över ärendet och har ansvar för att prata med personen i fråga.

Åtgärdsplan (vid misstanke om doping)

 1. Kontakta antidopningsansvarig på anläggningen.

Dopningsansvarig: Pethra Perchun, VD

Telefonnummer: 0709-9946027

 1. Samla fakta/information, varför har misstanke uppstått?
 2. Kontakta polis för rådfrågning.
 3. Positivt test eller om kunden vägrar lämna test resulterar i omedelbar avstängning från alla Studio S anläggningar.