Studio S Friskvårds handlingsplan för ätstörningar

Studio S Friskvård AB Handlingsplan – Ätstörning     Uppdaterad: 2020-05-08

Ansvarig: Pethra Perchun, VD

Som en tränings- och friskvårdsanläggning med målet om att hjälpa våra medlemmar till ett balanserat liv med träning, kost och allmänt välbefinnande är det viktigt för oss att vara observanta på om någon av våra medlemmar eller personal kämpar med sin balans.

Det finns flertalet olika ätstörningar och träningsmanier (ortorexi) och ofta härstammar problematiken från ett skevt förhållande till sin kropp vilket är varför träningsbranschen ofta stöter på dessa sjukdomar.

Vi på Studio S Friskvård AB:

 • Vill förmedla en hälsosam livsstil med träning och kost.
 • Bedriver en verksamhet utan pekpinnar med fokus på rörelseglädje och inte kroppsfixering.
 • Arbetar förebyggande mot ätstörningar och ortorexi .

Förebyggande

 • Vi har utsatt en ansvarig som ansvarar för att åtgärderna genomförs.
 • Vi informerar all personal om vår handlingsplan mot ätstörningar och ortorexi.
 • Vi informerar våra medlemmar om vår handlingsplan mot ätstörning och ortorexi.
 • Vi uppdaterar hemsidan med grundläggande information om ätstörningar och ortorexi.

Åtgärdsplan (vid misstanke om ätstörning/ortorexi)

 1. All personal på Studio S är uppmärksamma på våra medlemmars träningsvanor och meddelar ansvarig (0709-946027) om man är orolig för någons välmående.
 2. Vi granskar inpasseringshistoriken för att bekräfta misstankar om att en medlem tränar ohälsosamt mycket.
 3. Vid bekräftat misstanke kontaktar ansvarig medlemmen och erbjuder stöd.
 4. Ansvarig erbjuder hjälp för att försäkra att träningen genomförs säkert och föreslår ett mer hälsosamt schema.
 5. Om personal märker att medlemmen inte lyssnar till våra råd och träningen börjar bli farlig stänger Studio S av medlemmen och hänvisar medlemmen till hjälporganisationer och vård för fortsatt behandling.
 6. Om/när medlemmen känner sig redo att komma tillbaka tar ansvarig upp ärendet igen och hjälper medlemmen att hitta ett hälsosamt träningsschema.