Frequently asked questions – Showen 2024

Hur lång tid innan måste jag vara på teatern inför genrepet?

Svar: Vi önskar att alla dansare är på plats minst 15 minuter innan ens genrep. Det är viktigt att vara ombytt och klar i sina scenkläder inför varje genrep så att schemat kan rulla på.

Får anhöriga sitta inne på teatern under genrepen?

Svar: Nej. Inga anhöriga får befinna sig inne på teatern under genrepen. Det är endast dansare som får gå in på teatern.

Får dansare sitta inne på teatern under genrepen och titta på andra nummer?

Svar: Ja. Men alla dansare som är kvar innan eller efter sitt egna genrep har ansvar för sig själva. Vi har ingen personal som ansvarar för dansare utanför deras egna genrepstid.

Får dansare ta med sig in mat och dricka in på teatern?

Svar: Nej. Ingen mat eller dryck tas med in på teatern. Äta gör vi i foajén eller backstage. Tänk alltid på att städa efter er!

Får jag hämta ut mitt barn under showen efter dens dansnummer är klart?

Svar: Nej. Vi kan inte kontrollera att barn blir upphämtade av rätt person under showens gång, därför får inga barn bli upphämtade under showernas gånger. Detta sker med avprickning efter showerna när danslärarna och övrig personal kan lägga all sin uppmärksamhet på att se till så att alla barn blir upphämtade.

Får mitt barn komma in i teatersalongen efter dens dansnummer är klart?

Svar: Nej. Alla barn som befinner sig bakom scenen under showerna ska stanna där under hela showerna. Vill man se andras nummer får man göra detta via genrepen.

Får jag som sitter i publiken ta med mat in under showen?

Svar: Nej. Endast dryck och snacks köpta i foajén får tas med in i teatersalongen. Ingen mat får tas med in.

Får mitt barn som är 3 år eller yngre en egen stol på teatern trots att hen inte har en biljett?

Svar: Nej. Alla platser på teatern säljs som biljetter. Om man är 3 år eller yngre behöver man inte köpa biljett men det är eftersom det barnet då behöver sitta i en vuxens knä. Ge inte ett barn utan biljett en egen plats – det kan leda till att andra som har köpt biljetter inte får en plats att sitta på.